Psikolojik Danışmanlık Nedir?

  • 4 Ekim 2019

Psikolojik Danışmanlık Nedir?

            Psikolojik danışmanlık tarifi zor
olan kavramlardan bir tanesidir.İnsanoğlunun problemlerinin çok boyutlu
olmasından dolayı psikolojik danışmanlık kavramını da farklı şekillerde tarif
edebilmekteyiz. Literatürde geçen en geniş tanımıyla psikolojik danışmanlık
sürecini “Psikolojik yardım
ilişkileri konusunda yetiştirilmiş bir meslek erbabı tarafından, plan yapma,
karar verme ve kişiler arası ilişkileri için yardım arayan kimsenin
davranışlarını etkileyerek, o kimsede büyüyüp gelişme veya değişme sağlamak
amacıyla, genel olarak insan tabiatı ve davranımına ait elimizde mevcut en son
bilgi ve bulgulara dayanan, kendine özgü ilişkiler ve sözlü görüşmeler yoluyla
yürütülen bir yardım hizmetidir.” diyerek anlamlandırabiliriz.

            Psikolojik danışma sürecinde ;herhangi
bir zorlama yoktur , bilgiyi kuru olarak verme , öğüt verme yoktur. Birey
düşünceleri ya da davranışlarından dolayı yargılanmamakta ,karşılıklı olarak
saygı ve insan sıcaklığı içerisinde güven çerçevesinde yürütülen süreç vardır. İstek
ve kararlarda yetkili ve sorumlu danışandır.Psikolojik danışman bir yol göstericidir.
Yetişmesi ve mesleki gelişimi açısından bir bilim insanı, uygulama açısından
ise sahip olduğu bilgi ve teorileri kendi tarzına uygun olarak kullanan bir sanatkârdır.

Raymond J. Corsini Modern Psikoterapiler adlı kitabında, psikolojik danışma ve psikoterapi arasında ayrım yapılamayacağını belirterek, psikoterapiyi şöyle tanımlar:

“Psikoterapi iki taraf arasındaki
formel etkileşim sürecidir. Genelde her iki tarafta da tek kişi vardır, ama bu
kişilerin birden fazla olma olasılığı da vardır. Bu sürecin amacı, taraflardan
birinin, şu hususlardan herhangi birinde veya hepsinde yaşadığı yetersizlik ya
da işlev bozukluklarından kaynaklanan sıkıntının giderilmesidir: Bilişsel
işlevler (düşünme bozuklukları), duygusal işlevler (acı çekme ya da duygusal
rahatsızlıklar)veya davranışsal işlevler (davranışın yetersizliği). Bu
etkileşimde yer alan terapistin, kişiliğin temeli, gelişmesi ve sürdürülmesi ve
değişmesi konusunda bir kuramı vardır ve bu kurama uygun olan tedavi
metotlarını kullanır. Ayrıca terapist olabilmek için yasal ve profesyonel onay
almıştır.”

Sonuç olarak psikolojik danışmanlık;
bireylere kişisel , sosyal , mesleki ve eğitsel konularda onları geliştirmeyi amaçlayan  kuramsal temellere dayanan ve planlı
oturumlarla sürdürülen , danışanlara daha etkili düşünmeyi ve hissetmeyi
öğreten , bireyin davranışlarına doğrudan etki eden danışmanlık sürecidir.

Psikolog&Rehber Öğretmen Burak
UZAL

Comments are closed.