Psikolog Ne Yapmaz?

  • 4 Ekim 2019

Psikolog Ne yapmaz?

Psikologlar;

-Danışanlarının bilgilerini başka kişilerle paylaşmazlar.

-Kendilerini yetkin hissetmedikleri durumlarda müdahalede
bulunmazlar.

-Yorum yapmazlar.

-Kendilerini doktor ya da hekim olarak tanıtmazlar.

-Asla önyargılı değildirler.

-Doğaüstü olaylardan ya da varlıklardan bahsetmezler.

-Bireyler arasında ayrımda bulunmazlar.

-Kendi arkadaşları ile danışan – psikolog ilişkisinde
bulunamazlar.

-Bireyleri danışma süreciyle ilgili herhangi bir konuda zorlamazlar.

Psikolog&Rehber Öğretmen Burak UZAL

Comments are closed.