KURUMSAL DANIŞMANLIK

Kurumsal danışmanlık , çalışanların iş ortamına karşı bağlılığını arttırmayı hedefleyen , çalışanının motivasyon , performans ve iş doyumu seviyesini olabilecek en üst seviyeye taşıyan , yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olan , kurumun üretkenliğini ve işlevselliğini geliştirmesine katkı sağlamak amaçlı yapılan düzenlemeleri ve iyileştirmeleri içermektedir. Herhangi bir kurumun çalışanlarının memnuniyetinin fazla olması o kurumda yapılan çalışmaların kalitesini arttırmaktadır. Çalışanların kişisel mutluluk ve memnuniyetinden, ekiplerin ve departmanların gereksinimlerine kadar, gerektiğinde yönetimin de aktif katılımı ile ekip olma ruhunu, motivasyonu , çalışan memnuniyetini yükseltmeye yönelik amaca uygun sözel ve uygulamalı programların içerikleri tamamen kurumlara özgü olarak hazırlanmaktadır.

Hangi Konularda Kurumsal Danışmanlık Hizmetinden Faydalanabilirsiniz?

 • Psikolojik Danışmanlık
 • Motivasyon
 • Özgüven Artırma
 • Özdeğerleri Belirleme
 • Liderlik Özelliklerini Geliştirme
 • Takım çalışması
 • İlişki yönetimi
 • Zaman yönetimine
 • Farkındalık ve Algıların Gelişimi
 • Önceliklendirme Yapma
 • Hedefe Koyma Ve  Ulaşma
 • Karar Verme Süreçleri
 • Vb.