İLKELERİM

Psikolojik Danışmada Koşulsuz Kabul Ve Saygı

Danışanlarımın dini, dili ,cinsiyeti ve kültürel değerleri ne olursa olsun önyargı ve ayrımcılık yapmadan , bireysel farklılıklarına karşı duyarlı olarak ve koşulsuz olarak kabul ederek çalışmaktayım. Sosyal durumu ile psikolojik uyumu ne olursa olsun her birey benim için değerlidir.

Psikolojik Danışmada Gizlilik

Danışan ve danışman arasındaki ilişkide gizlilik ilkesi esastır.Bunun bilincinde olarak danışanın bilgisi ve onayı olmadan hakkındaki bilgiler kimseyle paylaşılmamaktadır.

Psikolojik Danışmada Yeterlilik

Bütün çalışmalarımı , alanım ile ilgili gerekli eğitim ve dereceleri alarak , bilimsel ve etik önceliklere önem vererek, kendimi geliştirmeyi sürdürerek, mesleki gözetim ve dayanışma içerisinde  gerçekleştirmekteyim.Danışma süreci profesyonellik gerektirmektedir.Profesyonellik ise sadece alanında uzman kişilerce gerçekleştirilebilir.

Psikolojik Danışmada Zaman

Danışma sürecinde her randevuyu en az 60 dakikalık bir seans olarak planlamaktayım. Danışana zaman kaygısını yaşatmadan , kendisini ve içinde bulunduğu durumu anlatma fırsatı bulup aynı zamanda da ilk görüşmeden itibaren beraber çözümler üretebilmek için ihtiyacı olan zamanı sağlamaktayım. 

Psikolojik Danışmada Gönüllülük

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinde gönüllülük esastır.  Danışma seansları danışan gönüllü olduğu sürece devam eder. Bireyi , danışman ,  danışanın ailesi de dahil olmak üzere kimse danışma alması için zorlayamaz. Danışanın gönüllülüğü esastır. Psikolojik danışmanın yardım vermeye, danışanın da yardım almaya gönüllü olması hizmetin amacına ulaşması bakımından önemlidir. 

Psikolojik Danışmada Saydamlık

Danışanlarımla ilgili konuları ve sorunları içtenlikle ele almakta, ilgili konu üzerinde duygu ve düşüncelerimi gerçekçi ve dürüst bir biçimde dile getirmekteyim..

 İLGİ VE GÜVENİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM. 

Psikolog ve Rehber Öğretmen Burak UZAL