ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

Çocuk ve ergen danışmanlığı büyüme sürecinde duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Bu hizmette söz konusu sorunların altında yatan psikolojik rahatsızlıklara odaklanılır. Süreçte, ebeveynlerle de işbirliği yapılır ve düzenli görüşmeler yoluyla ebeveynlerin bilinçlenmelerine yardımcı olunur. Çocuk ve ergen danışmanlığı; çocukların aile içerisinde ya da sosyal hayatta yaşadığı sorunların profesyonel bir biçimde kısa sürede çözüme ulaştırıldığı bir hizmettir. Çocuk ve ergen danışmanlığının amacı çocuğu sorunlarını çözebilme konusunda desteklemek kendi iç dünyası keşfetme ve kendini yenilemek adına sağlıklı bir başlangıç sunmaktır.

Çocukla/ergenle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetlerinde; probleme yönelik çalışıldığı gibi, çocuğun/ergenin sosyal ve duygusal açıdan güçlenebilmesi, gelişimsel becerilerini arttırabilmesi, yaşına ve gelişim özelliklerine uygun olarak yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi ve ailesiyle ve arkadaşlarıyla sağlıklı ve besleyici ilişkiler kurabilmesi amaçlanır.

Çocukluk ve ergenlik dönemi; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimin hızla devam ettiği dönemlerdir. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan sorunlara hemen müdahale edilmesi çocuğun/ergenin gelişim sürecinde tıkanıklıklar oluşmasını engelleyebileceği gibi gelişimin istenilen seviyede ilerlemesini sağlar.

Bir sorun uzun süre çözülemediğinde çocuğun/ergenin tüm gelişim alanları bu sorundan olumsuz bir şekilde etkilenir ve diğer gelişim alanlarında da farklı sorunlar oluşur. Sorunlar büyümeden yapılabilecek erken müdahale hem çözüm sürecinin kısalmasında hem de başka sorunların oluşumunun önlenmesinde belirleyici rol oynar.

Çocuğa/ergene yönelik danışmanlık hizmetlerinin en önemli yararlarından biri de, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek ve kişiliğin oluşumunu olumsuz etkileyebilecek problemlerin; zamanında ve büyümeden çözülebilmesine ve krizleri sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesine imkan sağlamasıdır.

Hangi Konularda Çocuk Ve Ergen Danışmanlığından Faydalanabilirsiniz?

 • Duygusal Ve Davranışsal Sorunlar 
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk 
 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite (DEHB)
 • Boşanma Döneminde Çocuk Danışmanlığı
 • Evlat Edinme Süreci Ve Sonrası Çocuk Danışmanlığı
 • Tuvalet Eğitimi /Alt Islatma (Enürezis)
 • Geç Konuşma 
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Parmak Emme
 • Beslenme Ve Yeme Problemi
 • İştahsızlık Ve Yemek Yememe
 • Çocukluk Çağı Depresyonu Başlangıcı
 • Tikler – Takıntılar
 • Saldırganlık- Vurma Davranışı
 • Okul Korkusu/ Fobisi
 • Gelişim Problemleri
 • Ağlama Nöbetleri
 • Uyku Problemleri/ Uyku Alışkanlığı
 • Korkular- Kaygılar
 • Yalan Söyleme
 • Çalma Davranışı
 • İçe Kapanma- Utangaçlık
 • Ergen Birey- Aile Arasında İşbirliği Sağlanması
 • Özgüven Sorunları
 • Aile Arasındaki Çatışmalar Ve İletişim Problemleri
 • Ergenlik Döneminde Anti-Sosyal Davranışlar 
 • Ergenlikte Yaşanan Ölüm-Kayıp-Yas Süreçleri 
 • Ergenlik Dönemi Depresyonu 
 • Ergenlikte Obsesif- Takıntılı Davranışlar
 • Madde  Kullanımı
 • Ergenlik Dönemi Davranış Problemleri
 • Ergenlikte Öfke Ve Saldırganlık
 • Sınav Kaygısı
 • Sosyal Fobi/ Sosyal Kaygı
 • Ergenlikte Dikkat Eksikliği 
 • Ergenlikte Kaygı Bozukluğu/Anksiyete
 • Travmalar
 • Hızlı Değişen Duygu Durumları
 • Uyku Problemleri- Kabuslar
 • Ergenlikte Suç İşleme
 • Çalma Davranışı