AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile sisteminin sağlıksız olduğu bir durumda sağlıklı bireylerin var olması pek mümkün değildir. Aile Danışmanlığı aile sisteminin olumlu bir şekilde işlemesi, hem de aile içindeki bireylerin bireysel mutluluklarını sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Aile bireylerinin birlikte katıldıkları terapi seanslarında, tüm sistem değerlendirilerek, aileyi işlevsizleştiren ya da ailenin gelişimini aksatan unsurların ortadan kaldırılması hedeflenir.

Aile, evlilik yoluyla bir araya gelmiş bireylerin çocuklar, akrabalar ile kurduğu mikro bir sistemdir. İnsanların parçası olduğu başlıca grup olma özelliğinden kaynaklı olarak bu sistem tüm yaşamımıza etki eder. İş yaşamı, duygusal yaşam, kişilik gelişimi gibi alanlarda olumlu ve olumsuz tüm deneyimler aile sisteminden bağımsız düşünülemez. Bireylerin yaşamında böylesine etkili olan bu sistemde meydana gelen aksamalar, tıkanıklıklar ve işlevsizlikler, aileyi oluşturan tüm bireylerin yaşamlarına etki edecek ve sorunlara neden olacaktır.

Hangi Konularda Aile Danışmanlığından Faydalanabilirsiniz?

 • Dışarıdan Bir Bakış Açısına İhtiyacınız Varsa
 • Aile İçinde Ekomik Dengenin Değişmesi
 • Aynı Kavgayı Sürekli Tekrar Ediyorsanız
 • Aile Düzeninin Şehir Ve İş Değişikliği Gibi Sebeplerle Değişmesi
 • Eskisi gibi Romantik Ve Eğlenceli Olamıyorsanız
 • Aile İçi Yalanlar, Gizlenen Olaylar
 • Cinsel Uzaklığın Başlaması
 • Aile İçinde Birbirini Anlamama
 • Ailedeki Bir Ferdin Uyuşturucu Madde Kullanımı
 • Aile Üyelerinin Birinin Psikolojik Sorunlar Yaşaması , Bu Alanda Tedavi Görüyor Olması
 • Aile Fertlerinden Birinin bir hastalığa yakalanması
 • Aileye Yeni Bir Ferdin Katılması
 • Hamilelik Süreci
 • Ailede Yaşanan Kayıplar, Ölümler
 • Yaş İle Değişen Psikolojik Durumlar
 • Aldatma-Aldatılma Sürecinin Ailenin Fertlerine Yansıması
 • Boşanma Süreci
 • İkinci Evlilikler Ve Beraberinde Değişen Dengeler
 • Geniş Aile İle Yaşanan Gerilimler, Anlaşmazlıklar
 • Aile İçi İletişim Problemleri